NZ Transport Agency

NZ Transport Agency is de Rijkswaterstaat van Nieuw Zeeland. Deze overheidsinstantie draagt zorg voor de nationale infrastructuur van Nieuw Zeeland en alles wat hierbij komt kijken.

De vraag van NZ Transport Agency

NZ Transport Agency is onder andere verantwoordelijk voor het veiligheidsbeleid van het wegennet in Nieuw Zeeland. Om ervoor te zorgen dat deze veiligheid gewaarborgd wordt is er door Tulip Consultancy een Excel rekensheet gemaakt die op basis van kengetallen die berekend worden aan de hand diverse veiligheidsprojecten in de verschillende regio’s, een geprioriteerde subsidie per project kan verdelen. Deze projecten worden continue bijgewerkt. Via een maandelijkse cyclus worden de budgetten op basis van prioriteit verdeeld. De vraag aan Internet by Steenkuyl was om deze Excel sheet om te zetten in een breder uit te rollen web-based platform.

De oplossing van Internet by Steenkuyl

Er is gekozen om een maatwerk oplossing te bouwen op basis van het Laravel Php framework. De functionaliteit van de Excel sheet is omgezet naar een web-based cloud oplossing en wordt aangeboden als Software as a Service (SaS). Er zijn diverse communicatiemogelijkheden ingebouwd die worden getriggered door specifieke events en acties, of time-based events. Het systeem is nu centraal te beheren en een stuk toegankelijker geworden. De data opslag is gecentraliseerd, en processen zijn transparanter geworden vanwege uitgebreide communicatie- en rapportagemogelijkheden, inclusief forecasting.

Hans Steenkuyl, Directeur Internet by Steenkuyl over dit project:

“Dit project is samen met Tulip Consultancy gerealiseerd, waarin Tulip Consultancy de wiskundige kant van het project heeft opgepakt. Deze samenwerking is bijzonder prettig. Ontwikkeling wordt in Nederland uitgevoerd. Communicatie wordt veelal via Skype opgezet, en met regelmaat zijn wij in Nieuw Zeeland te vinden om voortgang en opleveringen te bespreken. Een schitterend internationaal project!”